Return to site

As Emosies Pla, Dink H.A.E.L

Dr Retha Jansen van Rensburg. September 2019

· Lewensvaardighede,Verstand

Ons wil nie regtig ons gevoelens ervaar nie

As ons regtig eerlik is met onsself, is een van die redes waarom ons so besig en afleibaar is, omdat ons weet dat dit ons weerhou van die emosies wat ons liewer nie wil ervaar nie. As ons lang ure werk en dan ons vrye tyd vol stop met ander aktiwiteite, kan ons uitgeput in die bed val en vas glo dat ons ons dag produktief gebruik het. Dit stel ons in staat om hierdie irriterende gevoelens van vrees, self-twyfel en eensaamheid wat ons glad nie wil hê nie, te ignoreer.

Om met bewusheid te leef, beteken dit nie dat ons altyd vrolik en gelukkig sal wees nie. Dit gaan nie om die vreugde of vrede nie. Bewustheid stel ons in staat om bewus te wees om 'n wye reeks ervarings te beleef, insluitend moeilike interne gedagtes soos opwinding en vrees. Dit gaan oor die aanvaar en ervaar van ons emosies, fisiese sensasies en gedagtes in elke oomblik vir wat dit gebeur. Bewustheid laat ons op 'n gesonde manier toe om een te wees met alles wat ons ervaar, insluitend 'negatiewe' emosies, sonder om dit te probeer wegstoot of beheer. Mense wat bewus leef verstaan ​​dat alle emosies noodsaaklik is. Omdat ons al ons interne emosies duidelik en bewus ervaar, kan dit 'n strategiese rol speel om die versnelling en rem van die simpatiese en parasimpatiese senuweestelsels te balanseer. Mense wat met bewustheid leef kan, deur al hulle emosies te aanvaar, die emosies en die uitdagings wat ons almal ervaar makliker hanteer. Bewustheid veroorsaak emosionele stabiliteit in ons leefwêreld, wat ons dan soms vir die eerste keer beleef.

Aanwesigheid

+

Aanvaarding

=

Bewustheid

In sy boek, Aware (2018), verduidelik Daniel Siegel hierdie stabilisering van aandag as 'n gelykmatige bewustheid wat ons toelaat om verskillende geestestoestande, insluitend stresreaksies waar te neem. Hy sê ook dat bewustheid die prefrontale korteks van die brein aanpasbaar en buigsaam kan maak, wat dan veroorsaak dat ons kalmer is. Hierdie kombinasie van bewuste waarneming en kalmte kan keer dat jy nie vasgevang raak in gevoelens en non-denkende reaksies nie.

broken image

Dink H.A.E.L

As jy met bewustheid leef, beteken dit nie dat jou lewe skielik net in sonskyn en reënboë sal wees nie. Die lewe gebeur met ons almal. Bewustheid gee ons egter toegang tot 'n effektiewe instrument om die daaglikse lewe te hanteer. Wanneer jy moeilike emosies soos woede, vrees of frustrasie ervaar, is dit tyd om H.A.E.L onthou.

H — Herken wat aangaan.

Dit is ongelooflik hoe onbewus van ons eie emosies ons is! En as ons begin om bewustheid te beoefen, raak ons ​​intiem vertroud met al ons emosies - die goeie, die slegte en die lelike. Jy mag dink “Duh, ek weet mos wanneer ek kwaad is”. Maar ons is nie gereeld in voeling met presieswat ons voel nie. Om met bewusteid te leef help ons om ons emosies te ervaar sonder dat ons weerstand daarteen bied of om oorweldig te voel.

A— Aanvaar dit soos dit is; toelaat.

Dit is menslik om vas te klou aan goed voel en weerstand te bied teen wat ons as negatief of pynlik ervaar. Daarom probeer om ons minder aangename emosies weg te stoot of om dit te onderdruk. Maar as ons bewus leef, oefen ons om in kontak te wees met ons gedagtes en gevoelens. Dit ontwikkel selfkennis wat op sy beurt lei tot ‘n lewe wat meer samehanged en ligter is.

E – Ervaar en ondersoek fisiese sensasies, gedagtes en gevoelens.

Met ander woorde, beleef jou fisiese sensasies, gedagtes en gevoelens. Voel elke omblik ten volle. Hierdie ondersoek van jou sensasies, gevoelens en emosies beteken nie dat dit ontleed word nie. Die doel hier is nie om uit te vind waarom jy so voel nie, maar slegs om dit ten volle te ervaar.

L— Los Maak (Nie-identifikasie).

Wanneer ons intense emosies ervaar, identifiseer ons gereeld met daardie emosies. Ons skep 'n storie oor hierdie emosies, miskien selfs uit van ons vorige ervarings. Sodoende maak ons hier​​die gedagtes en emosies dikwels deel van ons. “Ek is baie sensitief. Ek was nog altyd so.” ”Ek het ‘n kort humeur en word daarom maklik kwaad.” “Mense laat my altyd in die steek. Waarom moet ek altyd aan die kortste end trek?” Hierdie gedagtes en oortuigings is voorbeelde van hoe ons emosies deel word van ons. Ons identifiseer ons daarmee. Ons maak dit deel van ons identiteit en menswees.

‘n Deel van die doel en van die voordele om bewustheid te beoefen, is om te erken dat ons emosies net emosiesis. Emosies is nie ek of jy nie, en ons is ook nie ons emosies nie. Sodra ons hierdie begrip being verstaan, kan ons aandag gee aan ons moeilike emosies en dan kyk hoe hulle verdwyn.

Die H.A.E.L proses veroorsaak afstand van die intense ervaring van jou emosies, sodat jy kan verstaan ​​dat jy nie jou emosies en gedagtes isnie. Jy ervaar dit bloot net.

Ons as mens is ongelooflik kompleks gemaak. Omdat die gees-vlees-stelsel so ingewikkeld verweef is, besit ons die vermoë om spanning te kan transformeer en dan kalmer te reageer. Dit het verreikende gevolge vir ons liggaamlike- en geestesgesondheid. Die voordeligste mediese sorg begin met selfversorging. Deur selfversorg het jy 'n mate van beheer oor jou welstand. Beoefening van bewustheid is 'n kragtige manier om aktief betrokke te raak in jou eie selfversorg om sodoende jou algemene welstand te verbeter.

Ons wens vir jou by Zenzile Life is dat jy met bewustheid vir jouself sal begin omgee.

Hierdie blog plasing is slegs ter inligting. Dit moet nie as terapie beskou word nie. Hierdie blog is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes en moet nie as terapie of enige vorm van behandeling beskou word nie. Ons kan nie reageer op enige spesifieke vrae of kommentaar lewer op persoonlike situasies, toepaslike diagnose of behandeling nie, of andersinds kliniese opinies lewer nie. As u dink dat u onmiddelike hulp nodig het, kontak asseblief u plaaslike dokter/ sielkundige/ psigiater of die SADAG Geestesgesondheids Hulplyn op 011 234 4837. Indien nodig, kontak asseblief die Selfmoordkrisislyn by 0800 567 567 of sms 31393.

Hierdie blog plasing is slegs vir inligting. Dit moet nie as terapie beskou word nie. Hierdie blog is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes en moet nie as terapie of enige vorm van behandeling beskou word nie. Ons kan nie reageer op spesifieke vrae of kommentaar oor persoonlike situasies, toepaslike diagnose of behandeling nie, of andersins enige kliniese opinies verskaf nie. As u dink dat u onmiddellike hulp benodig, skakel u plaaslike dokter / sielkundige of psigiater of die SADAG Geestesgesondheidslyn by 011 234 4837. Indien nodig, skakel asseblief die Selfmoordkrisislyn by 0800 567 567 of sms 31393.